Etac 益他沐浴洗澡椅 白色+扶手,Etac 益他沐浴洗澡椅 白色+扶手+背部支撐+腳支撐架,Etac 益他沐浴洗澡椅 灰色+扶手+腳支撐架,Etac 益他靈活扶手 『三段為90cm』鑽孔(灰色),Etac 益他空中傾倒沐浴座椅,Etac 益他沐浴洗澡椅 灰色+扶手+背部支撐+腳支撐架,Etac 益他REX馬桶扶手 70cm,Etac 益他馬桶增高助起扶手 Hi-Loo,Etac 益他靈活扶手 『二段為60cm』鑽孔(白色),Etac 益他REX馬桶扶手 60cm,Etac 益他REX馬桶扶手 70cm附支撐架,Etac 益他靈活扶手 『二段為60cm』鑽孔(灰色),Etac 益他好朋友沐廁座椅,Etac 益他靈活扶手 『三段為90cm』鑽孔(白色),Etac 益他沐浴洗澡椅 白色+扶手+腳支撐架,Etac 益他靈活扶手 『一段為30cm』鑽孔(灰色),Etac 益他沐浴洗澡椅 灰色+底部支撐架,Etac 益他靈活扶手 『一段為30cm』鑽孔(白色),

銀享家居